fbpx
Skip to main content

Wat bij sportongevallen?

PROCEDURE VOOR DE SPELER: Doe ONMIDDELLIJK aangifte van het ongeval!

Lees aandachtig:

 • Vraag een aangifteformulier aan de trainer, afgevaardigde, bestuurslid of download het HIER
 • Laat dit formulier door de behandelende geneesheer goed en volledig invullen, ondertekenen en afstempelen.
  • Let op dat indien kiné nodig geacht wordt dit ook vermeld wordt op de aangifte!
  • Zonder voorafgaande toestemming van aantal beurten kiné, zullen de beurten NIET worden terugbetaald!
 • Plak er zelf een klever op van de mutualiteit en vergeet niet zelf te ondertekenen (of de ouder indien nog minderjarig)
 • Bezorg het aangifteformulier tijdig aan de Gerechtigde Correspondent (Davy De Durpel).
  • Vermeld het tijdstip waarop het ongeval gebeurd is en de omstandigheden waarin het gebeurd is op de achterzijde van het formulier
  • Indien het slachtoffer een eigen persoonlijke hospitalisatieverzekering heeft, mag dit ook op de achterkant vermeld worden
  • Het formulier moet binnen de 21 kalenderdagen in het bezit zijn van de  KBVB - dienst ongevallen, dus wacht niet tot de laatste dag.
 • De GC verzendt dan het formulier digitiaal naar de KBVB voor verder afhandeling.
 • Als de aangifte in orde is, zal de GC u een attest van genezing bezorgen via email.
 • Er dient een nieuw doktersvoorschrift worden ingediend indien de beurten kiné worden verlengd. 
 • Enkel een onmiddellijke aangifte kan garanderen dat dit document tijdig bij de KBVB aankomt en u kunt genieten van een tussenkomst.

Een goede afhandeling van het dossier is vereist:

 • Laat u genezen verklaren door uw geneesheer via het geneeskundig attest dat u ondertussen van de GC hebt verkregen. Dit ingevuld attest TERUG aan de GC bezorgen.
 • Pas vanaf de datum van genezing mag u terug voetballen!
 • Bezorg alle facturen samen met een overzicht van de terugbetaling van het ziekenfonds aan de GC
  • vraag ook bij de apotheker naar een factuur
  • bezorg enkel originele documenten
  • geef onkosten eerst aan bij uw ziekenfonds
  • vraag op het einde een overzichtsstaat van alle terugbetalingen aan uw ziekenfonds
 • De KBVB betaalt gewoonlijk de tegemoetkoming aan onze penningmeester pas uit na enkele maanden.
  • De GC is niet bevoegd voor het uitbetalen van deze tegemoetkoming.
  • De penningmeester zal het geld dan overschrijven op uw rekening
  • Er is een forfaitaire kost van 11,5 euro en niet alles wordt 100% terugbetaald.  Gelieve hiermee rekening te houden.

Wat je nog moet weten:

De verschillende tegemoetkomingen worden gespecifieerd in een bijzonder reglement van het FSF (ongevallendienst KBVB) en te talrijk om op te sommen zijn. Algemeen kan men zeggen:

 • Er steeds een franchise (vrijstelling) is van € 11.50
 • Als de sportinactiviteit de 14 dagen niet overschrijdt, worden de kosten van de kinesitherapie niet terugbetaald! De gekwetste speler moet dus minstens 15 dagen voetbalonbekwaam zijn!
 • De voetbalbond verleent geen tussenkomst voor zaken waarvoor het ziekenfonds ook geen tegemoetkoming geeft (verbanden, het huren van krukken, niet terugbetaalbare “medicatie” van de apotheker, osteopathie…)
 • Het dossier wordt 2 jaar na ontvangst van de aangifte gesloten. Het dossier kan enkel open blijven of heropend worden bij ongevallen die tandproblemen tot gevolg hadden, verwijdering synthesemateriaal of geval van klacht bij gerecht op burgerlijke partijstelling.
 • Bij gebreke aan een voorafgaand genezingsattest, komt het FSF echter niet tussen in een later ongeval wanneer de consolidatie van het eerste ongeval niet medisch vastgesteld was op het ogenblik van het volgende ongeval (nieuwe aangifte).

Het Federaal Solidariteitsfonds van de Voetbalbond komt tussen in bepaalde medische kosten die rechtstreeks de oorzaak zijn van het ongeval tijdens het beoefenen van de voetbalsport in clubverband. Zaken die reeds voordien bestonden zijn niet verzekerd (bvb tendinitis, hyperventilatie, verergeren van een bepaalde kwetsuur ...). Ook niet alle kosten worden terugbetaald zoals farmaceutische producten, speciale taping ... Het Federaal Solidariteitsfonds is geen verzekering. Indien men als speler beter wenst verzekerd te zijn (zoals loonverlies, betaling alle medische kosten, dagvergoeding ...) dan dient deze privé een verzekering of hospitalisatieverzekering af te sluiten.

Een goede raad aan alle spelers: neem altijd een fotoafdruk voor uw persoonlijk dossier van alle documenten die u aan de clubsecretaris overhandigt. Dit om alle onnodige discussies te vermijden.

Klik hier om het aangifteformulier te downloaden!