fbpx

De structuur van onze club

VC Eendracht Houtem is een VZW geleid door een Bestuur, aangesteld door de Algemene Vergadering. Binnen de Raad van Bestuur hebben we 6 basiszuilen, die elk een groot deel van de werking leiden: logistiek, financieel, jeugd, administratief, sportief en evenementen, aangevuld met enkele bestuurders die in meerdere zuilen actief zijn. Volgend organigram geeft de werking van de club weer:Het Bestuur

Wim Van Driessche

Voorzitter

Henk Marijsse

Ondervoorzitter

Davy De Durpel

Secretaris / G.C.

Michael Van Wassenhove

Penningmeester

Lieven De Wandel

Logistiek Verantwoordelijke

Frederik De Smet

Verantwoordelijke Evenementen

Chris Van Wassenhove

Sportief Verantwoordelijke

Alex De Wilde

Sportief Verantwoordelijke & TVJO

Dirk Watté

Jeugdverantwoordelijke - AVJO

John Glorieus

Bestuurslid

Roger De Clercq

Bestuurslid

Carlos Van Heghe

Bestuurslid

De Jeugdcel

Binnen de zuil Jeugd is er onderverdeling in leeftijdscategorieën. Elke jeugdverantwoordelijke staat in voor de begeleiding van de jeugdtrainers in zijn groep.

Dirk Watté

Administratief Verantwoordelijke

Alex De Wilde

Technisch Verantwoordelijke (TVJO)

Koen De Waele

Bovenbouw + Tornooiverantwoordelijke

Gio Bodenghien

Middenbouw

Kristof Rottiers

Onderbouw

Website en hosting door WAVI