fbpx
Skip to main content

De structuur van onze club

VC Eendracht Houtem is een VZW geleid door een Bestuur, aangesteld door de Algemene Vergadering. Binnen de Raad van Bestuur hebben we 6 basiszuilen, die elk een groot deel van de werking leiden: logistiek, financieel, jeugd, administratief, sportief en evenementen, aangevuld met enkele bestuurders die in meerdere zuilen actief zijn. Volgend organigram geeft de werking van de club weer:Het Bestuur

Wim Van Driessche

Voorzitter

Henk Marijsse

Ondervoorzitter

Davy De Durpel

Secretaris / G.C.

Michael Van Wassenhove

Penningmeester

Lieven De Wandel

Logistiek Verantwoordelijke

Frederik De Smet

Verantwoordelijke Evenementen

Chris Van Wassenhove

Sportief Verantwoordelijke

Dirk Watté

Jeugdverantwoordelijke - AVJO

John Glorieus

Bestuurslid

Roger De Clercq

Bestuurslid

Peter De Landsheere

Kledijverantwoordelijke

De Jeugdcel

Binnen de zuil Jeugd is er onderverdeling in leeftijdscategorieën. Elke jeugdverantwoordelijke staat in voor de begeleiding van de jeugdtrainers in zijn groep.

Emily Baudts

Administratief Verantwoordelijke

Koen De Waele

Technisch Verantwoordelijke (TVJO)

Olivier Lampens

Bovenbouw

Gio Bodenghien

Middenbouw

Dirk Watté

Onderbouw