• Start
  • Nieuws
  • Thema-avond: waarheen met de jeugd van E.Houtem?

Thema-avond: waarheen met de jeugd van E.Houtem?

Op maandag 23 april organiseert E.Houtem een thema-avond over de doorstroming van onze jeugd. We richten ons voornamelijk naar jeugdspelers van U13 tot U17 en hun ouders. Het is geen vereiste om bij onze club aangesloten te zijn. Het thema van de avond luidt "Waarheen met de jeugd van E.Houtem?".
 
De avond wordt geopend met een introductie door jeugdverantwoordelijke Dirk Watté, gevolgd door een toelichting over de financiële werking van een voetbalclub door penningmeester Michael Van Wassenhove en tenslotte het belangrijkste deel: de sportieve visie waarmee we de doorstroming van jeugd willen optimaliseren. Dat deel wordt gegeven door Chris Van Wassenhove (Sportief Verantwoordelijke), Hanno Poep (T1 met bovendien ook een pak ervaring in jeugdwerking) en Alex De Wilde (TVJO). Na de sessies kan er kennis gemaakt worden met de nieuwe trainers, kunnen er onder andere afspraken gemaakt worden voor individuele gesprekken en kunnen ook bijkomende vragen gesteld worden aan de sprekers van de avond.
 
Er zal toelichting gegeven worden bij volgende zaken:
  • Duiding bij de korte- en langetermijnvisie van de (jeugd)werking: waarom worden bepaalde beslissingen genomen?
  • Uitleg en duiding over het stappen- en begeleidingsplan voor oudere jeugdspelers die de stap zetten naar A- of B-kern
  • Toelichting over het vroegtijdig doorstromen van jeugdspelers
  • Toelichting over de nieuwe dispensatiemaatregel voor jeugdspelers die zich niet klaar achten om op leeftijd door te stromen naar hogere categorie.
Mis deze uiterst interessante avond zeker niet! We starten stipt om 19u30. De voetbalwereld is voortdurend in beweging, en achter de schermen wordt veel meer werk verzet dan men soms kan zien. Als club willen we graag naar buiten komen met een helder, open en transparant verhaal.

Website en hosting door WAVI